մեզ վստահելու 6 պատճառ

Շուրջ 20+ տարվա փորձառություն

ՇՈՒՐՋ 9+ տարվա փորձառություն

Շուրջ 4+ տարվա
փորձառություն

Անհրաժեշտ հմտությունների լրակազմ և ոլորտի իմացություն ներսից

Ամենաամբողջական ծառայությունների փաթեթը տեղական շուկայում նաև առցանց

Վերջնական արդյունքից հաշվարկվող հարմարավետ արժեքներ

մեր արդյունքները

ՄԵՐ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԸ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՄԵԼ ՄԵԶ


Գրել մեզ Ձեր բողոքի մասին` լրացնելով հայտի ձևը։

Պատասխան նամակով կստանաք հայտի ծածկագիրը:

Ստանալով Ձեր հայտի ծածկագիրը հայտում նշված էլեկտրոնային հասցեին՝ վերահասցեավորեք (օգտագործելով անգլերեն՝ Forward կամ ռուսերեն՝ Переслать կոճակները) ապահովագրական ընկերությունից ստացված հատուցման (մերժման) վերաբերյալ ծանուցումը պատասխան նամակում նշված էլեկտրոնային հասցեին նամակի «Առարկա» (անգլերեն՝ Subject կամ ռուսերեն՝ Тема) բաժնում պարտադիր նշելով հայտի ստացված ծածկագիրը:

Սպասեք մեր մասնագետի անվճար խորհրդատվությանը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մենք անվճար կվերլուծենք ստացված փաստաթղթերը բողոքարկման հիմքերի առկայության և արդյունքի հավանականության տեսանկյունից և կապ կհաստատենք Ձեզ հետ:

Կնքեք պայմանագիրը և կատարեք կանխավճարը (նաև առցանց):

Այս վայրկյանից Դուք կունենաք Hatucum.am–ի մասնագետների պաշտպանությունը, որոնք հմուտ կառավարելու են Ձեր պահանջի գործը, իսկ Դուք ընդամենը սպասելու եք հատուցման վերաբերյալ նորությունները և լրավճարի ստացման մասին տեղեկատվությունը:

Hatucum.am–ի ծառայության վճարը կախված է Ձեզ համար ստեղծված վերջնական ֆինանսական արդյունքից, և եթե ծառայության արդյունքում արդյունք չապահովենք՝
Ձեր վճարված գումարը վերադարձվում է:


  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼ

ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՈՒՆ

✔️Գործի իրավական և տեխնիկական վերլուծություն 

✔️Բողոքարկման հնարավարոր մոտավոր շանսերի գնահատում

ԷՍՊՐԵՍ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

✔️Գործի իրավական և տեխնիկական վերլուծություն

✔️Բողոքարկման հնարավարոր մոտավոր շանսերի գնահատում

✔️Ապահովագրողի կողմից վնասի չափի վերլուծություն

✔️Ներգրավված փորձագետների եզրակացությունների վերլուծություն

✔️Հետագա գործողությունների պլանավորում

✔️Բողոքարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում

ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ՁԵՐ ՓՈԽԱՐԵՆ

✔️Գործի իրավական և տեխնիկական վերլուծություն

✔️Բողոքարկման հնարավարոր մոտավոր շանսերի գնահատում

✔️Ապահովագրողի կողմից վնասի չափի վերլուծություն

✔️Ներգրավված փորձագետների եզրակացությունների վերլուծություն

✔️Հետագա գործողությունների պլանավորում

✔️Բողոքարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում

✔️Ձեր փոխարեն բողոք-պահանջի կազմում և ներկայացում Ձեզ սպասարկող ապահովագրական ընկերություն

✔️Ապահովագրական ընկերությունից պատասխանի ստացում

✔️ֆինանսական համակարգի հաշտարարի/ավտոապահովագրողների բյուրոյի բողոք-դիմումի կազմում

✔️Ձեր փոխարեն բողոք-դիմում ներկայացում

✔️Ստացված արդյունքների/պատասխանի վերլուծություն

✔️Հետագա հնարավոր գործողությունների Նախանշում

✔️Ստացված արդյունքների և հետագա գործողությունների քննարկում հաճախորդի հետ

ՁԵՐ ՓՈԽԱՐԵՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ • Գործի իրավական և տեխնիկական վերլուծություն

 • Բողոքարկման հնարավարոր մոտավոր շանսերի գնահատում

 • Ապահովագրողի կողմից վնասի չափի վերլուծություն

 • Ներգրավված փորձագետների եզրակացությունների վերլուծություն

 • Հետագա գործողությունների պլանավորում

 • Բողոքարկման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում

 • Ձեր փոխարեն բողոք-պահանջի կազմում և ներկայացում Ձեզ սպասարկող ապահովագրական ընկերություն

 • Ապահովագրական ընկերությունից պատասխանի ստացում

 • ֆինանսական համակարգի հաշտարարի/ավտոապահովագրողների բյուրոյի բողոք-դիմումի կազմում

 • Ձեր փոխարեն բողոք-դիմում ներկայացում

 • Ստացված արդյունքների/պատասխանի վերլուծություն

 • Հետագա հնարավոր գործողությունների Նախանշում

 • Ստացված արդյունքների և հետագա գործողությունների քննարկում հաճախորդի հետ

ԷՍՊՐԵՍ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️ • ✔️

 • ✔️

ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
ՁԵՐ ՓՈԽԱՐԵՆ

 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️


 • ✔️


 • ✔️

 • ✔️
 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️

ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ

✔️Գործի իրավական և տեխնիկական վերլուծություն

✔️Դատարանի հայցադիմումի կազմում

✔️Դատարանի հայցադիմումին կից փաստաթղթերի փաթեթի կազմում

✔️Դատարան դիմել ու պետական տուրքի և շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ

✔️Գործի իրավական և տեխնիկական վերլուծություն

✔️Դատարանի հայցադիմումի կազմում

✔️Դատարանի հայցադիմումին կից փաստաթղթերի փաթեթի կազմում

✔️Դատարան դիմել ու պետական տուրքի և շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

✔️Հետագա քայլերի/հնարավոր խոչընդոտների վերաբերյալ խորհրդատվություն


✔️Իրավաբանական ուղեկցում գործի ողջ ընթացքում(ամեն փուլի և/կամ հարցի դեպքում հետագա գործողության վերաբերյալ հեռախոսային խորհրդատվություն)

ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ

✔️Գործի իրավական և տեխնիկական վերլուծություն

✔️Դատարանի հայցադիմումի կազմում

✔️Դատարանի հայցադիմումին կից փաստաթղթերի փաթեթի կազմում

✔️Դատարան դիմել ու պետական տուրքի և շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

✔️Հետագա քայլերի/հնարավոր խոչընդոտների վերաբերյալ խորհրդատվություն


✔️Իրավաբանական ուղեկցում գործի ողջ ընթացքում(ամեն փուլի և/կամ հարցի դեպքում հետագա գործողության վերաբերյալ հեռախոսային խորհրդատվություն)

✔️Փաստաբանի կողմից ձեր շահերի պաշտպանություն դատարանի նիստերի ընթացքում

ՁԵՐ ՓՈԽԱՐԵՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ • Գործի իրավական և տեխնիկական վերլուծություն

 • Դատարանի հայցադիմումի կազմում

 • Դատարանի հայցադիմումին կից փաստաթղթերի փաթեթի կազմում

 • Դատարան դիմել ու պետական տուրքի և շահառուի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում

 • Հետագա քայլերի/հնարավոր խոչընդոտների վերաբերյալ խորհրդատվություն

 • Իրավաբանական ուղեկցում գործի ողջ ընթացքում(ամեն փուլի և/կամ հարցի դեպքում հետագա գործողության վերաբերյալ հեռախոսային խորհրդատվություն)

 • Փաստաբանի կողմից ձեր շահերի պաշտպանություն դատարանի նիստերի ընթացքում

անձնական իրավաբան

 • ✔️

 • ✔️

 •  

  ✔️

 • ✔️

իրավաբանական ուղեկցում

 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️ • ✔️

 • ✔️

փաստաբանական ուղեկցում

 • ✔️

 • ✔️

 • ✔️


 • ✔️


 • ✔️

 • ✔️
 • ✔️

ՏԱՐԵԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

     Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի (ՃՏՊ) անկանխատեսելի հետևանքներից մշտապես ապահովագրված լինելու համար առաջարկում ենք Ձեզ արտադատական բողոքարկման բոլոր գործառույթների մեկ տարվա Hatucum.am–ի մասնագիտական պաշտպանությունը փաթեթով, հարմարավետ արժեքով՝ ընդամենը տարեկան 14500 դրամով:
     Եվ չնայած, որ մենք մաղթում ենք Ձեզ անփորձանք երթևեկություն, տվյալ փաթեթում կսպասարկվեն այնքան վթարներ ինչքան փաստացի կարող են տեղի ունենալ:
     Ավելին՝ փաթեթի գործողության ընթացքում, եթե դեռ չեք դիմել պահանջի կարգավորման համար, Դուք կարող եք անվանափոխել փաթեթը որևէ այլ անձի անունով, օրինակ՝ Ձեր ընկերոջ, կամ հարևանի, ում պետք կլինի մեր մասնագիտական օգնությունը՝ ընդամենը նոր հասցեատիրոջ տվյալները կայքի «Անվանափոխություն» բաժնում լրացնելու միջոցով:
     Այսպիսով, Դուք ոչինչ չեք կորցնում և հնարավորություն եք ունենում նաև օգնել անդուր իրավիճակում հայտնված Ձեր մտերիմներին:
     Տարեկան սպասարկումը ձեռք բերելու համար ընդամենը լրացրեք կարճ հայտը: